Osynligt arbete


Novus och Make Equal kartlägger det osynliga arbetet på jobbet

Trots att fenomenet osynligt arbete är utbrett, finns det för närvarande en brist på tillförlitlig data som redogör för fördelningen av osynliga arbetsuppgifter på arbetsplatser runt om i Sverige. För att adressera detta släpper Make Equal, i samarbete med undersökningsföretaget Novus, en osynligt arbete-barometer. Samarbetet innebär att Novus ställer sin Sverigepanel till förfogande för att kunna kartlägga fördelningen av olika sorters osynliga arbetsuppgifter på våra arbetsplatser.

Samtidigt får Novus tillgång till Make Equals expertis för att stärka sitt interna jämställdhetsarbete och stöd i att identifiera och fördela det osynliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Detta initiativ sker i anslutning till Make Equals projekt ”Osynligt arbete på jobbet”.

Osynligt arbete på jobbet

Idag utför kvinnor i genomsnitt fem till sex timmar mer obetalt hemarbete per vecka än sina manliga partners. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete än män. När det kommer till jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar* per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. Alltså, en hel månad – på saker som inte gynnar karriären.

Visste ni att: 

  • Chefer är 50 procent mer benägna att be kvinnor att göra den här typen av uppgifter, och när kvinnor tillfrågas är de 50 procent mer benägna att säga ja*
  • Kvinnor som rasifieras som icke-vita tilldelas ofta sämre arbetsuppgifter än sina kollegor som rasifieras som vita, vilket försämrar deras möjligheter till befordran och löneförhöjning**
  • När kvinnor undviker uppgifterna straffas de i stället med påföljder som sämre arbetsutvärderingar och färre befordringsmöjligheter och blir mindre omtyckta av sina kollegor***

Detta vill vi ändra på.

2023 släppte Make Equal boken “Allt vi inte ser: Så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet”. Under 2024 tar Make Equal, med stöd från Jämställdhetsmyndigheten, fram ett digitalt metodmaterial som ger arbetsplatser praktiska verktyg för att synliggöra och fördela det osynliga arbetet på jobbet, för att främja likvärdiga förutsättningar för mäns och kvinnors löne- och karriärutveckling.


*Lise Vesterlund är professor i nationalekonomi och har, tillsammans med kollegor, forskat om och slagit fast begreppen ”non-promotable work” och ”non-promotable tasks”, samt tagit fram viktiga, relaterade siffror och mätningar. I boken ”The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work” skriver de mer om detta.

**Ruchika Tulshyan är författare och har intervjuat kvinnor som rasifieras som icke-vita om deras arbetsplatserfarenheter, för en stor artikel i tidningen Harvard Business Review. 

***Kristen Liesch är internationell jämlikhetsexpert och har gjort en stor arbetsmiljöutvärdering som undersöker attityder och beteenden på arbetsplatser. 


Få nya verktyg direkt i inkorgen!