Anlita oss

Vill ni ha hjälp att synliggöra det osynliga arbetet hos er?

Föreläsning om osynligt arbete:
Vad är det, hur fördelar vi det rättvist och varför är det viktigt?

Är du kontorets fixarfrasse, bullmamma eller obetalda hobbypsykolog – och samtidigt har en arbetsbeskrivning där dessa saker inte ingår – kommer du ha mindre tid till dina faktiska arbetsuppgifter. Alltså, det som du och din lönesättning utvärderas utifrån. Du kommer också ha mindre tid för utvecklingsprojekt eller andra saker som ”ger en stjärna i karriärkanten” – om du inte jobbar dygnet runt, vill säga.

– Från kapitel 5: Obetalt arbete och betalt icke-arbete i boken ”Allt vi inte ser”

Idag utför kvinnor i genomsnitt fem till sex timmar mer obetalt hemarbete per vecka än sina manliga partners. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete än män. När det kommer till jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar* per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. Alltså, en hel månad – på saker som inte gynnar karriären.

Visste ni att: 

 • Chefer är 50 procent mer benägna att be kvinnor att göra den här typen av uppgifter, och när kvinnor tillfrågas är de 50 procent mer benägna att säga ja*.
 • Kvinnor som rasifieras som icke-vita tilldelas ofta sämre arbetsuppgifter än sina kollegor som rasifieras som vita, vilket försämrar deras möjligheter till befordran och löneförhöjning**.
 • När kvinnor undviker uppgifterna straffas de i stället med påföljder som sämre arbetsutvärderingar och färre befordringsmöjligheter och blir mindre omtyckta av sina kollegor***.

Enligt en SIFO som gjorts på uppdrag av Make Equal uppger endast 17% av de tillfrågade att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med att det osynliga arbetet ska fördelas jämnt kopplat till kön.

Detta vill vi ändra.

Make Equal ger verktyg för hur ni på er arbetsplats kan identifiera och skapa system för att fördela arbetet mer rättvist och transparent. Detta för att använda era anställdas kompetens på rätt sätt, utan att omedvetna fördomar och förlegade normer styr.

Föreläsningen kommer ge er kunskap i:

 • Vad osynligt arbete & icke-meriterande arbete är.
 • Varför kvinnor gör mer och män mindre.
 • Varför lösningen inte är att uppmana kvinnor att säga nej
 • Vilka konsekvenser detta får
 • Vad vinsterna av att jobba med detta är
 • Samt verktyg för att synliggöra och fördela arbetet rättvist som en del av ert övriga jämställdhets och inkluderingsarbete. 

Kontakta hej@makeequal.se för att veta mer om våra tjänster. 

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Vi har över 12 års erfarenhet av att stötta arbetsplatser i privat, offentlig och ideell sektor. Bland annat erbjuder vi föreläsningar, kartläggning och rådgivning. Alltid med ett lösningsfokus för att fler ska vilja och kunna engagera sig för att skapa positiv förändring

Storytellingföreläsning
Thor Rutgersson (en av bokens författare) erbjuder en föreläsning där han berättar om hur boken kom till och bjuder på talande anekdoter från innehållet, exempelvis om när han skuggade och bytte arbetsuppgifter med kollegan som gjorde nästan allt osynligt arbete. 

 • Föreläsningen fokuserar mycket på emotionell intelligens – att förstå sina egna känslor och kunna möta andras – och om hur vi ser och bryter egna och invanda mönster i vardagen. 
 • Föreläsningen innehåller också en kortare faktadel med en översikt av bokens innehåll och några utvalda nyckelsiffror/statistik. 

Thor talar med fördel till män men även blandade grupper. 
Kontakta thor_rutgersson@me.com

.