Anlita oss


Vill ni ha hjälp att synliggöra det osynliga arbetet hos er?

Kontakta Make Equal på hej@makeequal.se

Make Equal föreläser om osynligt arbete:
Vad det är, varför det är viktigt att prata om och hur vi fördelar det rättvist.

Föreläsningen kommer ge er kunskap i:

  • Vad osynligt arbete & icke-meriterande arbete är
  • Varför kvinnor gör mer och män mindre
  • Varför lösningen inte är att uppmana kvinnor att säga nej
  • Vilka konsekvenser detta får
  • Vad vinsterna av att jobba med detta är
  • Samt verktyg för att synliggöra och fördela arbetet rättvist som en del av ert övriga jämställdhets och inkluderingsarbete 

Make Equal ger verktyg för hur ni på er arbetsplats kan identifiera och skapa system för att fördela arbetet mer rättvist och transparent. Detta för att använda era anställdas kompetens på rätt sätt, utan att omedvetna fördomar och förlegade normer styr.

Om Make Equal 
Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Vi har sedan 2010 stöttat arbetsplatser i privat, offentlig och ideell sektor. Bland annat erbjuder vi föreläsningar, kartläggning och rådgivning. Alltid med ett lösningsfokus för att fler ska vilja och kunna engagera sig för att skapa positiv förändring.