Om projektet


”Är du kontorets fixarfrasse, bullmamma eller obetalda hobbypsykolog – och samtidigt har en arbetsbeskrivning där dessa saker inte ingår – kommer du ha mindre tid till dina faktiska arbetsuppgifter. Alltså, det som du och din lönesättning utvärderas utifrån. Du kommer också ha mindre tid för utvecklingsprojekt eller andra saker som ’ger en stjärna i karriärkanten’ – om du inte jobbar dygnet runt, vill säga.”

– Från kapitel 5: Obetalt arbete och betalt icke-arbete i boken ”Allt vi inte ser”

Under 2024 arbetar Make Equal i projektet “Osynligt arbete på jobbet: Ett digitalt metodstöd för jämställda villkor i det hybrida arbetslivet”. I projektet jobbar vi med att ta fram metoder och verktyg till svenska arbetsplatser för att jobba med att fördela det osynliga arbetet som utförs ojämlikt, och genom det ge mer likvärdiga förutsättningar för mäns och kvinnors löne- och karriärutveckling. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten och pågår till och med oktober 2024. Metodmaterialet tas fram tillsammans med samverkansaktörer från olika branscher, inom både privat, offentlig och ideell sektor. Metodstödet kommer att lanseras här på webben, och finnas tillgängligt, gratis, för alla som vill använda det för att skapa mer jämställda arbetsplatser!