Osynligt arbete-barometern


Resultat mars

  • Noll procent av kvinnorna anser att det är män som i högre grad än kvinnor tar hand om uppgifter som att planera insamlingar till kollegor som fyller år eller ska tackas av, rengöra toaletter eller ordnar i mötesrum före och/eller efter möten.
  • Nästan fem gånger så många kvinnor som män upplever att det i högre grad är kvinnor som ordnar i mötesrum före och/eller efter ett möte (32% vs. 7%).
  • Män anser i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor att det är jämnt fördelat vem som sköter insamlingar till födelsedagar eller avtackningar på den egna arbetsplatsen (32% vs. 17%). Samtidigt upplever mer än dubbelt så många kvinnor som män att det är kvinnor som i högre grad utför detta arbete (45% vs. 21%).
  • Kvinnor anser i tre gånger så hög utsträckning som män att det är kvinnor som ser till att det finns kaffe/te och mjölk på arbetsplatsen (37% vs. 12%). Samtidigt anser män i fyra gånger så hög utsträckning än kvinnor att det är män som gör sysslan oftare (9% vs 2%).
  • Dubbelt så många kvinnor som män upplever att kvinnor i högre grad rengör toaletten/handfatet efter andra kollegor (30% vs. 15%).
  • Bland både kvinnor och män uppger 7 av 10 att fördelningen av osynligt arbete inte diskuteras på den egna arbetsplatsen.